เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์

แห่งแรก

ในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มตลาดรถยนต์หรู Premium-Luxury

กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจบริการทางการเงินสำหรับยานยนต์ ซึ่งรวมถึงบริการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง และให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับยานยนต์ภายใต้บริษัท Alpha X ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ของบริษัทฯ ที่เกิดจากการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินแห่งแรกของประเทศไทยและผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเงินและบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน

แนวคิดการใช้ศักยภาพดิจิทัลรองรับการดำเนินธุรกิจ
การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ระบบฐานข้อมูล Big Data

เพื่อสร้างความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มตลาดรถยนต์หรู Premium-Luxury รวมถึงรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ อีกทั้ง บริษัท Alpha X ยังเป็นผู้บุกเบิกในตลาดที่ให้บริการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง และให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับเรือยอร์ช และเรือแม่น้ำ ซึ่งสอดคล้องกับสินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น BMW Rolls-Royce BMW Motorrad Harley-Davidson Azimut และ Chris Craft เป็นต้น

บริษัท Alpha X

ได้มีการเปิดตัวแบรนด์ในปี 2564 และเริ่มให้บริการลูกค้าในปี 2565 โดยถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มตลาดรถยนต์หรู Premium-Luxury โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดให้บริการทางการเงินสำหรับรถยนต์หรูในประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบการน้อยราย ส่งผลให้บริษัท Alpha X มีโอกาสที่จะเข้ามาแบ่งสัดส่วนทางการตลาดจากผู้เล่นรายอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ บริษัท Alpha X ยังเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของกลุ่มตลาดรถยนต์หรู Premium-Luxury ในอนาคต โดยหากพิจารณาจากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนใหม่ป้ายแดงที่จดทะเบียนในประเทศไทยรวมในปี 2564 ซึ่งมีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีถึงร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและตลาดยานยนต์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนใหม่ป้ายแดงที่จดทะเบียนในประเทศไทยในกลุ่มตลาดรถยนต์ Premium และ Ultra-Luxury มีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีเพียงร้อยละ 9.9 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 11.0 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตามลำดับ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC : Economic Intelligence Center) ของธนาคารไทยพาณิชย์

มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรถยนต์หรูของประเทศไทยมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวเป็นบวกราวร้อยละ 14.0 ในปี 2565 ตามการทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มตลาดรถยนต์ดังกล่าว รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งและกำลังซื้อสูง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นตามไลฟ์สไตล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สัดส่วนในการใช้สินเชื่อต่อยอดจำหน่ายรถยนต์หรูทั้งหมดโดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่สูง สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวจะมีกำลังซื้อที่สูง แต่ยังมองหาทางเลือกจากสถาบันทางการเงินเป็นหนึ่งทางเลือกในการใช้บริการทางการเงินเพื่อซื้อรถยนต์หรู