บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

โทร :

+66 2935 2000

เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 17:30
เสาร์: 09:00 - 16:30 (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 เท่านั้น)

ฝ่ายลูกค้าองค์กร

2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

อีเมล :

corporate@mgc-asia.com

เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 17:30
เสาร์: 09:00 - 16:30 (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 เท่านั้น)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร - แผนกสรรหาและว่าจ้าง

2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

โทร :

+66 2935 2000 ต่อ 417

อีเมล :

recruit@mgc-asia.com

เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 17:30
เสาร์: 09:00 - 16:30 (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 เท่านั้น)

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

โทร :

+66 2935 2000 ต่อ 610 

อีเมล :

prmgc@mgc-asia.com

เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 17:30
เสาร์: 09:00 - 16:30 (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 เท่านั้น)

จัดซื้อองค์กร

2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

โทร :

+66 2935 2000 ต่อ 272

อีเมล :

purchasing_mgc@mgc-asia.com

เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 17:30
เสาร์: 09:00 - 16:30 (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 เท่านั้น)

ติดต่อ