ศูนย์บริการหลังการขาย

บริษัทฯ มีการให้บริการหลังการขาย รวมถึงจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องแต่งกาย และอื่นๆ โดยมีศูนย์บริการอยู่ตามศูนย์จัดจำหน่ายยานยนต์ของยานยนต์แต่ละยี่ห้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในต่างจังหวัด

โดยศูนย์บริการดังกล่าวมีให้บริการซ่อมสีและตัวถังรวม 10 สาขา ประกอบด้วย 7 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 3 สาขา ในต่างจังหวัด

ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์แต่ละราย ทั้งนี้ ส่วนงานบริการหลังการขายถือเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากเป็นส่วนงานที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสามารถทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อยานยนต์หรือเข้ารับบริการจากกลุ่มบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลาย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางการเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายนอกเหนือไปจากศูนย์จัดจำหน่ายของยานยนต์แต่ละยี่ห้อ โดยแต่ละยี่ห้อมีการออกงานแสดงสินค้า (Event) และโร้ดโชว์ (Roadshow) ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดจำหน่ายยานยนต์แต่ละยี่ห้อของกลุ่มบริษัทฯ และนำเสนอยานยนต์รุ่นใหม่ๆ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ศูนย์แสดงสินค้า และในอาคารสำนักงานของบริษัทเอกชน ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยงานแสดงสินค้าหลักที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมได้แก่งาน Motor Show Motor Expo และงาน Big Motor Sales นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังใช้ประโยชน์จากการจัดจำหน่ายยานยนต์หลากหลายยี่ห้อโดยการจัดงานแสดงสินค้าของตัวเองและใช้ชื่อว่างาน MGC-ASIA Auto Fest ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และมีการจัดพื้นที่แสดงยานยนต์แต่ละยี่ห้อในบริเวณใกล้เคียงกัน นอกจากงานแสดงสินค้าหลักเหล่านี้แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ

สำหรับยานยนต์แต่ละยี่ห้อ ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาในเบื้องต้นแก่ลูกค้าที่มีความสนใจซื้อยานยนต์ยี่ห้อต่างๆ และดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาชมสินค้าที่ศูนย์จัดจำหน่ายหรือให้บริการทดลองขับที่บ้าน (Home Delivery Test Drive) ได้เป็นอย่างดี

งานแสดงสินค้า Motor Show

งานแสดงสินค้า MGC-ASIA Auto Fest

รถให้บริการ Home Delivery Test Drive

กิจกรรมสานสัมพันธ์ และสร้าง Brand Loyalty ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการจัดงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า รวมทั้งยังสร้าง Brand Loyalty ให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ยี่ห้อ BMW การจัดทริปท่องเที่ยว (Outing) สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ยี่ห้อ Rolls-Royce จากกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ส่งต่อประสบการณ์ในการขับรถยนต์หรูทั้งในรูปแบบของการจัดกิจกรรมและคำรับรองจากลูกค้า (Customer Testimonial) และการจัดกิจกรรมแข่งขันขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ Harley-Davidson Freedom Challenge นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเสนอขายบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน (Cross-Sell) แก่ลูกค้า เช่น การจัดทริปท่องเที่ยวพร้อมทดลองขับรถยนต์และเรือยอร์ช (Test Drive & Sea Trial) ให้แก่ลูกค้า Rolls-Royce เดิม โดยทดลองขับรถยนต์ยี่ห้อ Rolls-Royce จากกรุงเทพฯ ไปยังพัทยา ทดลองขับเรือยอร์ชยี่ห้อ Azimut ในพัทยา และทดลองขับรถยนต์ยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นจากพัทยากลับสู่กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่และเรือยอร์ชเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า