ศูนย์บริการกว่า

ประเทศ

สาขาทั่วไทย

กลุ่มบริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์มาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งดำเนินงาน ภายใต้บริษัท MCR โดยบริษัท MCR ประกอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ระยะยาวและระยะสั้น

ธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ระยะยาว

เน้นให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบริษัท (Corporate) ขนาดใหญ่ โดยจะมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการบำรุงรักษารถยนต์และมีบริการรถยนต์ทดแทนตลอดอายุสัญญาเช่า

ธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ระยะสั้น

ดำเนินงานภายใต้ยี่ห้อ Sixt Rent a Car ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ให้บริการเช่ารถยนต์ระดับโลกที่มีศูนย์ให้บริการมากกว่า 4,500 แห่งในกว่า 105 ประเทศทั่วโลก และเป็นผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ชั้นนำของยุโรป อีกทั้งยังมีเครือข่ายในการให้บริการกับบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำของโลกจำนวนมาก เช่น Lufthansa Siemens Bosch Shell Krones และ Roche

ทั้งนี้ ภายใต้ยี่ห้อ Sixt Rent a Car บริษัท MCR ให้บริการด้วยระยะเวลาการเช่าน้อยกว่าหนึ่งปีและมีสาขาให้บริการรวมทั้งหมด 16 สาขา ซึ่งส่วนมากตั้งอยู่ตามสนามบินทั่วประเทศไทยและเน้นให้บริการแก่ลูกค้านักท่องเที่ยวทั่วไปหรือลูกค้าบริษัทที่เดินทางมาจากต่างประเทศและมีเครือข่ายกับ Sixt ในต่างประเทศตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัท MCR ยังมีการให้บริการรับจองรถยนต์หรือลีมูซีนสำหรับลูกค้าบุคคลหรือลูกค้าองค์กรที่ต้องการใช้บริการตามสาขา Sixt Rent a Car ทั่วโลก อีกทั้ง ยังมีการให้บริการลีมูซีนเซอร์วิส รับ-ส่ง สนามบิน หรือบริการคนขับรถพร้อมรถยนต์ให้เลือกหลายระดับ