กฎทั่วไป

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและเงื่อนไขต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นของ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) สิทธิในการคัดลอกและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆทั้งหมดข้อความภาพเสียงซอฟต์แวร์และวัสดุอื่นๆในเว็บไซต์นี้เป็นของ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์นี้และคัดลอกข้อความที่ตัดตอนมาโดยการพิมพ์ดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดดิสก์ของคุณและแจกจ่ายให้กับผู้อื่นแต่ในกรณีใดๆที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล ส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือแก้ไขหรือรวมอยู่ในงานอื่นๆรวมถึงแต่ไม่จํากัดสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของโดย บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตให้ใช้

เนื้อหา

ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงใดๆหรือให้งบหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และพนักงานของพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเว็บไซต์นี้ในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต

ในจุดที่แตกต่างกันทั่วทั้งเว็บไซต์คุณอาจได้รับการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของเว็บ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นๆเหล่านี้หรือเจ้าของของพวกเขา บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือพนักงานของพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นๆหรือข้อมูลใดๆที่มีอยู่ในนั้น ไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์อื่นๆได้รับการยืนยันหรือได้รับการอนุมัติโดย บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ความเป็นส่วนตัว

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆในระหว่างการใช้งานปกติของเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบการใช้งานของเว็บไซต์และช่วยให้พวกเขาพัฒนาต่อไป คอลเลกชันดังกล่าวจะไม่สร้างข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ