ระยะเวลากว่า

ปี

ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายเรือยอร์ช

ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ พร้อมศูนย์บริการครบวงจร รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง
นับว่าเป็นผู้ให้บริการครบหมด ตั้งแต่การซื้อ ขาย เช่า และการให้บริการ

เรือยอร์ชยี่ห้อ Azimut

ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท MGC Marine กลุ่มบริษัทฯ เริ่มนำเข้าและจัดจำหน่ายเรือยอร์ชยี่ห้อ Azimut มาตั้งแต่ปี 2557

ศูนย์จัดจำหน่ายและให้บริการเรือยอร์ชยี่ห้อ Azimut
2 สาขาในต่างจังหวัด

Ocean Marina Yacht Club พัทยา จังหวัดชลบุรี

Boat Lagoon ภูเก็ต

เรือยอร์ชยี่ห้อ Azimut เป็นหนึ่งในเรือยอร์ชที่หรูหรามากที่สุดในโลกด้วยความเป็นเรือยอร์ชสัญชาติอิตาลีภายใต้การบริหารของกลุ่ม Azimut Benetti ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มตั้งแต่ปี 2512 โดยมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพอันยอดเยี่ยมและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ทั้งนี้ เรือยอร์ชยี่ห้อ Azimut เน้นเจาะกลุ่มลูกค้า Ultra High Net Worth ในประเทศรวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เรือยอร์ชยี่ห้อ Azimut มีหลากหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น (เช่น Atlantis) รุ่นยอดนิยม (เช่น Flybridge และ Magellano) จนถึงรุ่นพิเศษ (เช่น S-Collection และ Grande) ราคาเริ่มต้นของเรือยอร์ชยี่ห้อ Azimut อยู่ที่ประมาณ 30.0 ล้านบาท โดยจะมีความแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรุ่น ขนาด และอุปกรณ์ตกแต่ง ทั้งนี้ เรือยอร์ชแต่ละลำจะมีการตกแต่ง (Customize) ตามความต้องการของลูกค้า ทำให้ราคาขายในรุ่นพิเศษบางรุ่นอาจสูงขึ้นไปจนถึงช่วงราคาประมาณ 400.0 – 600.0 ล้านบาท

ศูนย์จัดจำหน่ายและให้บริการเรือยอร์ชยี่ห้อ Azimut

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สาขาศูนย์จัดจำหน่ายและให้บริการ จังหวัด ที่ตั้ง ปีที่เริ่มดำเนินการ
Ocean Marina Yacht Club ชลบุรี
167/3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
2558
Boat Lagoon ภูเก็ต
22/1 หมู่ 2 ถนนเทพกษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
2562

เรือแม่น้ำยี่ห้อ Chris Craft

กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท MGC Marine เริ่มนำเข้าและจัดจำหน่ายเรือแม่น้ำยี่ห้อ Chris Craft ในปี 2565 โดยบริษัท MGC Marine ได้รับสิทธิในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Chris Craft รวมถึงให้บริการต่างๆ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีศูนย์จัดจำหน่ายเรือแม่น้ำ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีแผนและอยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดศูนย์จัดจำหน่ายและบริการหลังการขายครบวงจรสำหรับเรือแม่น้ำแห่งแรกที่ Riverdale Marina ที่จังหวัดปทุมธานี ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดศูนย์จัดจำหน่าย

Riverdale Marina จังหวัดปทุมธานี

เรือแม่น้ำยี่ห้อ Chris Craft เป็นเรือแม่น้ำซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มตั้งแต่ปี 2417 โดยมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพอันยอดเยี่ยมและยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระด้วยความเป็นเรือแม่น้ำสัญชาติอเมริกันที่สามารถล่องไปได้ตามสถานที่ต่างๆ อีกทั้ง เรือแม่น้ำยี่ห้อ Chris Craft ยังถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในปี 2564 เมื่อพิจารณาจากรายได้( ) ทั้งนี้ เรือแม่น้ำยี่ห้อ Chris Craft เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังในการซื้อสูง (High Net Worth) รวมถึงลูกค้าที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ำ และลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือยอร์ชมาก่อนและต้องการเรือแม่น้ำเพื่อใช้งานในแม่น้ำ เรือแม่น้ำยี่ห้อ Chris Craft มีหลากหลายรุ่นทั้งที่เป็นเครื่องยนต์แบบ Sterndrive ซึ่งจะถูกวางอยู่ในตัวเรือได้แก่ รุ่น Launch และเครื่องยนต์แบบเกาะท้าย (Outboard) ซึ่งช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในตัวเรือมากขึ้น ได้แก่รุ่น Launch GT Calypso และ Catalina ช่วงราคาของเรือแม่น้ำยี่ห้อ Chris Craft อยู่ที่ประมาณ 7.5 – 15.5 ล้านบาท โดยจะมีความแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาดของตัวเรือ