ผู้นำธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ Lifestyle Mobility Ecosystem ตอบสนองไลฟ์สไตล์การเดินทางและสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างครบวงจร

ระยะเวลากว่า

ปี

แห่งคุณภาพของเอ็มจีซี-เอเชีย ในการให้บริการลูกค้าที่มีมาตรฐานสูงอย่างสม่ำเสมอ

ส่งผลให้เอ็มจีซี-เอเชีย มีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องในด้านการค้าปลีกและบริการยานยนต์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ เอ็มจีซี-เอเชีย มีพันธมิตรกับแบรนด์ยานยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยังให้เกิดความสำเร็จทั้งในประเทศไทยและในเวทีอาเซียน

ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจของเอ็มจีซี-เอเชีย ครอบคลุมทุกส่วนของธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ยกเว้นส่วนการผลิตรถยนต์อย่างเดียวเท่านั้น ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

แบรนด์พันธมิตร

มุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรกับทุกแบรนด์ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มความต้องการของลูกค้า

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ข่าวสารล่าสุด