มีเครื่องบินเจ็ทให้บริการมากกว่า

ลำ

ทั่วโลก

ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ พร้อมศูนย์บริการครบวงจร รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นผู้ให้บริการครบหมด ตั้งแต่การซื้อ ขาย เช่า และการให้บริการ

VistaJet

ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ พร้อมศูนย์บริการครบวงจร รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นผู้ให้บริการครบหมด ตั้งแต่การซื้อ ขาย เช่า และการให้บริการ

เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาลูกค้าสำหรับบริการให้เช่าเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือจัดหาเครื่องบินเจ็ทเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า (การจัดการและจัดหาเครื่องบินเจ็ทเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าเป็นหน้าที่ของบริษัท VJL โดยปัจจุบัน บริษัท VJL มีเครื่องบินเจ็ทให้บริการมากกว่า 80 ลำทั่วโลกภายใต้ยี่ห้อ VistaJet ประกอบด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวหลากหลายขนาดตั้งแต่เครื่องบินเจ็ทขนาด 8 ที่นั่ง (รุ่น Challenger 350) ไปจนถึง 14 ที่นั่ง (รุ่น Global 7500))

เครื่องบินเจ็ทขนาด 8 ที่นั่ง : รุ่น Challenger 350

เครื่องบินเจ็ทขนาด 14 ที่นั่ง : รุ่น Global 7500