วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ค่านิยม

ตัวเรา
ตัวเรา
  • เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถ
  • ทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง
  • ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง
องค์กร
องค์กร
  • มุ่งบรรลุผลสำเร็จ
  • ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน
  • ลูกค้าคือศูนย์กลาง
สังคม
สังคม
  • คิดและทำเพื่อดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ประวัติบริษัทและเหตุการณ์สำคัญ

ตั้งแต่เริ่มธุรกิจในปี 2543 เอ็มจีซี-เอเชีย มีการขยายกิจการ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง