บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของกลุ่ม MGC (“MGC-ASIA Ecosystem”)

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์

ภายใต้ยี่ห้อชั้นนำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น BMW Mini Honda และ Rolls-Royce สำหรับรถยนต์ BMW Motorrad และ Harley Davidson สำหรับรถจักรยานยนต์ Azimut สำหรับเรือยอร์ช และ Chris Craft สำหรับเรือแม่น้ำ

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มธุรกิจให้บริการหลังการขาย และบริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ

การให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกตัวแทนจำหน่ายยานยนต์และการเข้ารับบริการหลังการขายของลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีทีมช่างที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ และได้รับการอบรมตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และคนขับ

ธุรกิจให้บริการคนขับรถของบริษัท MDS และธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ของบริษัท MCR เป็นธุรกิจที่สนับสนุนกัน และสามารถเสนอขายบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน (Cross-Sell) ให้กับลูกค้าได้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัท MDS และบริษัท MCR หลายรายอาจพิจารณาเช่ารถยนต์พร้อมคนขับรถไปในคราวเดียวกัน

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการอื่นๆ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ,บริการบริหารจัดการ (Shared Service) ,บริการทางการเงินสำหรับยานยนต์ ,นายหน้าประกันภัย และบริการทำความสะอาดและเคลือบสีรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจสนับสนุน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ดูเพิ่มเติม

บริษัท MGC-ASIA Ecosystem

MGC-ASIA Ecosystem ได้สร้างจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่มีความโดดเด่นของกลุ่มบริษัทฯ และแตกต่างจากคู่แข่งของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจจำหน่ายยานยนต์เป็นหลัก โดยกลุ่มบริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรและหลากหลาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า (Customer Experience) ที่มีกลไกกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง (Customer Loyalty) ซึ่งสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้ในระยะยาว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจร่วมกัน ภายใต้ MGC-ASIA Ecosystem และสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการและมีศักยภาพในการซื้อสินค้าหรือบริการที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในส่วนของการนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น (Up-selling) และการนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกัน (Cross-selling)