ส่วนใหญ่มีอายุสัญญาในการให้บริการเป็นระยะเวลา

ปี

และมีบริการพนักงานขับรถทดแทน ตลอดอายุสัญญา

ธุรกิจให้บริการและจัดหาคนขับรถมีการดำเนินงานภายใต้บริษัท MDS ซึ่งเริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี 2550 โดยเน้นให้บริการแก่ลูกค้าบริษัท (Corporate) เป็นหลัก

ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริการคนขับรถของบริษัท MDS และธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ของบริษัท MCR เป็นธุรกิจที่สนับสนุนกัน และสามารถเสนอขายบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน (Cross-Sell) ให้กับลูกค้าได้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัท MDS และบริษัท MCR หลายรายอาจพิจารณาเช่ารถยนต์พร้อมคนขับรถไปในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัท MDS มีแผนที่จะประกอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ระยะยาวเช่นเดียวกับบริษัท MCR โดยมุ่งเน้นไปยังลูกค้ากลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จะได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาครัฐ