นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชวนวิริยะ

นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชวนวิริยะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ
อายุ

51

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • กรรมการ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 9 มีนาคม 2542
  • กรรมการบริหาร วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 11 มกราคม 2565
  • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 20 มิถุนายน 2565
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท, Management Information System, Saint Peter’s College, New Jersey, USA
ประวัติอบรม
  • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

4.4

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ธิดา นางรัตนา ธรรมชวนวิริยะ พี่สาว นางสาวเจิดนภางค์ และ ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ

ประสบการณ์ทำงาน

2565 - ปัจจุบัน

บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ / กรรมการบริหาร

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2542 - ปัจจุบัน

บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2565 - ปัจจุบัน

บจก. เอ็มจีซี เอวิเอชั่น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิสเซส (เอเชีย)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการให้เช่าเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว

2563 - ปัจจุบัน

บจก. ธรรม โฮลดิ้งส์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการให้คำปรึกษาบริหารจัดการ

2562 - ปัจจุบัน

บจก. วีทู ดีไซน์ สตูดิโอ

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน งานโครงสร้างสร้าง

2562 - ปัจจุบัน

บจก. กู๊ดวูด ออโต้เวอร์ค

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จำหน่ายยานยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ยานยนต์ และบริการซ่อมยานยนต์

2562 - 2564

บจก. เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

นำเข้าและจำหน่ายยานยนต์ใหม่

2562 - 2564

บจก. ไลอ้อน ออโตโมบิล

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ใหม่

2562 - 2564

บจก. เกย์ดอน มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ใหม่

2561 - 2564

บจก. โมเดน่า มอเตอร์เวอร์ค

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ และบริการซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์

2559 - ปัจจุบัน

บจก. ดีไซน์ มอเตอร์เวอร์ค

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จำหน่ายยานยนต์ใหม่

2559 - ปัจจุบัน

บจก. เดอะเฮอริเทจบูติคสปา

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการสปา

2559 - ปัจจุบัน

บจก. ยูเอส มอเตอร์ไบค์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่ง

2558 - ปัจจุบัน

บจก. บีสโปค กรุ๊ป

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ร้านอาหาร

2558 - ปัจจุบัน

Euro Rent A Car Sdn Bhd, Malaysia

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการรถยนต์ให้เช่า

2558 - ปัจจุบัน

MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

2558 - ปัจจุบัน

บจก. ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จำหน่ายรถยนต์ ซ่อม และจำหน่ายอะไหล่รถยนต์

2557 - ปัจจุบัน

บจก. เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาเตอร์ (เอเชีย)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ธุรกิจจำหน่ายเรือยอร์ชและเรือแม่น้ำ

2557 - ปัจจุบัน

บจก. โยโกฮามา มอเตอร์ (ประเทศไทย)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ ซ่อมบำรุง และรักษารถยนต์

2556 - ปัจจุบัน

บจก. เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

นำเข้า ส่งออก จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์

2554 - ปัจจุบัน

บจก. พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ให้บริการพื้นที่เช่า

2554 - ปัจจุบัน

บจก. มิลเลียนแนร์ ออโต้ (ประเทศไทย)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ใหม่

2554 - ปัจจุบัน

บจก. ไอ ทเวนตี้โฟร์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ให้บริการด้าน IT Call Center Digital Marketing และ บริการจัดการฝึกอบรมให้ในกลุ่มบริษัทฯ

2552 - 2561

บจก. ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ตัวแทน และนายหน้าประกันวินาศภัย

2550 - ปัจจุบัน

บจก. บ้านโบราณ

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

โรงแรม และร้านอาหาร

2550 - ปัจจุบัน

บจก. มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ให้บริการพนักงานขับรถ

2546 - ปัจจุบัน

บจก. ฟูซิโอ

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ด้านการจัดเลี้ยง

2545 - ปัจจุบัน

บจก. เฉวงเพนนินซูล่า

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

โรงแรม ภัตตาคารให้เช่าที่พัก และจำหน่ายอาหารทะเล

2545 - ปัจจุบัน

บจก. มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ให้บริการรถยนต์ให้เช่า

2544 - ปัจจุบัน

บจก. มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จำหน่ายยานยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ยานยนต์ และบริการซ่อมยานยนต์

2544 - 2564

บจก. มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง จำหน่าย อะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์

2542 - ปัจจุบัน

บจก. มิลเลนเนียม ออโต้

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

ถือหุ้นในบริษัทอื่น และให้บริการพื้นที่เช่า

2539 - ปัจจุบัน

บจก. โรยัลสวีท

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และรับซักอบรีดเสื้อผ้า

2534 - ปัจจุบัน

บจก. วี.อาร์.แฟมิลี่

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

บริการด้านการจัดเลี้ยง

2533 - ปัจจุบัน

บจก. วี.พี.เอส. เซ็นเตอร์

กรรมการ

องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ :

รับเหมาก่อสร้าง