30 October 2023

WALK RUN BIKE 9 (สนาม สุราษฎร์ธานี)

มิลเลนเนียม ออโต้ สุราษฎร์ธานี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค

นำทีมโดย นายประเสริฐ ผลไสว ผู้จัดการทั่วไปพร้อมกลุ่มพนักงานจัดเตรียมน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด โดยมีท่าน นันทวัชร เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และ นายอรรจน์กร สมเกียรติกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05:30 น. ณ สวนสาธารณะบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี