ธุรกิจการให้บริการ การบริหารจัดการแก่แบรนด์พันธมิตรอื่น ๆ

เกิดจากรากฐานที่เอ็มจีซี-เอเชียได้สั่งสมประสบการณ์จากธุรกิจหลักในการค้าปลีกและการสร้างแบรนด์ยานยนต์ภายในเครือจนเกิดความการความเชี่ยวชาญ
ในการทำตลาดแบรนด์ยานยนต์ในประเทศไทย ในทุกส่วนตลาดตั้งแต่แมสจนถึงอัลตร้าลักชัวรี่