ธุรกิจประกันภัย ฮาวเด้น แมกซี่ ที่เป็นการจับมือกับ ฮาวเด้น อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ส

มีเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะทาง รวมทั้งการให้ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ
ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค

บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

เป็นการร่วมมือระหว่าง แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ และ ฮาวเด้น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ส เราเป็นส่วนหนึ่งของ Howden Group Holding และ เอ็มจีซี-เอเชีย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่มากประสบการณ์ทุกด้าน ให้บริการประกันภัยตรงและประกันภัยต่อ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในด้านประกันภัยรถยนต์, ทรัพย์สิน, วิศวกรรม, การขนส่ง, สวัสดิการพนักงาน, และอื่นๆ