เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของกลุ่มธุรกิจเอ็มจีซี-เอเชีย
จึงได้มีการนำโซลูชั่นต่าง ๆ มาใช้กับธุรกิจในเครือให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เป็นรองใครผ่านกลุ่มธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน

เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ฝึกอบรม และดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง โซลูชันเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อรองรับความต้องการทั้งหมดของลูกค้า
รวมถึงข้อกำหนดของพันธมิตร และให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเอ็มจีซี-เอเชีย

บริษัท ไอ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด

บริษัท ไอ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด ในเครือกลุ่มบบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยให้บริการทางด้านไอที โซลูชั่นส์ (ทั้งด้านโครงสร้างระบบไอทีและแอปพลิเคชัน) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาดดิจิทัล และศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกยานยนต์