เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของกลุ่มธุรกิจเอ็มจีซี-เอเชีย
จึงได้มีการนำโซลูชั่นต่าง ๆ มาใช้กับธุรกิจในเครือให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เป็นรองใครผ่านกลุ่มธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน

เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ฝึกอบรม และดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง โซลูชันเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อรองรับความต้องการทั้งหมดของลูกค้า
รวมถึงข้อกำหนดของพันธมิตร และให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเอ็มจีซี-เอเชีย

บริษัท ไอ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด

บริษัท ไอ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด ในเครือกลุ่มบบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยให้บริการทางด้านไอที โซลูชั่นส์ (ทั้งด้านโครงสร้างระบบไอทีและแอปพลิเคชัน) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาดดิจิทัล และศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกยานยนต์


บริษัท วีทู ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

บริษัท วีทู ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด ให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม และ งานตกแต่งภายใน ผ่านทางวิธีการออกแบบที่ผสมผสานอรรถประโยชน์ กับแบรนด์อย่างมีสุนทรียภาพ โดยพัฒนาตั้งแต่แนวคิดการออกแบบเบื้องต้นจนไปถึงเอกสารเพื่อการก่อสร้าง