มาสเตอร์กรุ๊ปฯเร่งปั้นบริษัทในเครือ ”เอ็มดีเอส” เติบโตรองรับธุรกิจรถเช่าที่ยังมีแนวโน้มสดใส หลังผลสำรวจของสภาอุตฯท่องเที่ยวเผยคาดการณ์นักเที่ยวมาไทยปีนี้เฉียด 34 ล้านราย ส่วนระยะยาวอุตยานยนต์และธุรกิจอื่นๆยังมีนักลงทุนมาไทยต่อเนื่องส่งผลดีมานต์ธุรกิจรถเช่าพร้อมคนขับขยายตัวต่อเนื่อง


นายถิรพงษ์ คำเรืองฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย ) จำกัด (MDS) ในเครือ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ( เอ็มจีซี-เอเชีย) เปิดเผยว่า ล่าสุดนั้นบริษัทได้วางแผนเชิงรุก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจรถเช่าซึ่งมีแนวโน้มการขยายอย่างมากในอนาคต เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวของประเทศยังได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอันมาก โดยตั้งเป้าผลิตบุคลากรในปีนี้ให้เพิ่มเป็น 500 คน  และใน อีก 2-3 ปีข้างหน้ามีแผนเพิ่มอีก 100%

จากการสำรวจเมื่อไม่นานนี้ โดยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พบว่าการท่องเที่ยวของไทยในปีนี้มีแนวโน้มที่ดี ทั้งในเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ผลการสำรวจในครั้งนี้ทำให้สามารถคาดการณ์ถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเมืองไทยในปี 2559 ว่าอาจจะมีมากถึงเกือบ 34 ล้านราย ซึ่งหากการคาดการณ์ดังกล่าวเป็นจริง นั่นหมายถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นถึง 13.35% ในรอบปี และประเทศไทยจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากถึง 1.71 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขการเติบโตที่สูงเกือบ 18% จากปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่คาดว่าจะเข้ามาเที่ยวในไทยเกิน 10 ล้านคนเป็นครั้งแรกในปีนี้ หลังจากที่ในปี 2558 นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวในไทยมากถึง 8.1 ล้านคน  ซึ่งการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว และแรงสนับสนุนจากภาครัฐถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในปีนี้

“ นอกจากภาคการท่องเที่ยวแล้ว ในภาคธุรกิจด้านอื่นก็ยังมีแนมโน้มที่ดีในอนาคตเช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ในการเข้ามาลงทุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยานยนต์และธุรกิจต่อเนื่อง จากปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นผลให้ องค์กรหน่วยงานต่างๆ มีความต้องการบริการรถเช่าพร้อมคนขับมากยิ่งขึ้น ซึ่งเอ็มดีเอส มั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการ การให้บริการที่มีศักยภาพ มีความความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการบริการในระดับที่พรีเมียม ซึ่งเป็นที่นิยมจากบริษัทต่างชาติทั้งหมดที่เข้ามาลงทุนในไทย “

ทั้งนี้ เอ็มดีเอส เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ช่วงปี  2007  โดยช่วงแรกเน้นตอบโจทย์รองรับ ธุรกิจรถเช่าเป็นหลัก แต่ล่าสุดบริษัทได้ปรับนโยบายและเป้าหมายไปสู่ความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทคนไทย ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจนี้ ที่มีการลงทุนด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรด้านต่างๆจากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้ มาสเตอร์ ออโตโมทีฟเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (MAT) ในเครือเอ็มจีซี-เอเชียรองรับอยู่นั้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการได้มากยิ่งขึ้น โดยมีระบบการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงาน การใส่ใจและดูแลลูกค้าผู้ใช้บริการ  นอกจากนี้ บริษัทรถยนต์ยี่ห้อต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับองค์กรของเอ็มดีเอส ทั้งฟากญี่ปุ่นและยุโรป ก็ได้เข้ามาร่วมจัดอบรมกิจกรรมในหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่อง อาทิเทคโนโลยีด้านยานยนต์  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  การอบรมทักษะการขับขี่ปลอดภัย และแนวการขับขี่ในรูปแบบต่างๆให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ