MGC-ASIA WALK-IN Interview

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
Master Group Corporation (Asia) Co., Ltd

ก้าวสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี (MGC) เป็นหนึ่งในองค์กรของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 จนถึงวันนี้ เอ็มจีซี และกลุ่มธุรกิจประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ระดับผู้นำในสายธุรกิจค้าปลีกและบริการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 8 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

  1. กลุ่มรถยนต์ใหม่ ได้แก่ โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส แบงคอก แอสตัน มาร์ติน แบงคอก มิลเลนเนียม ออโต้ (บีเอ็มดับเบิลยู และมินิ) พัฒนาการฮอนด้า และ นิสสัน เยาวราช
  2. กลุ่มรถยนต์มือสอง ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู (BMW Premium Selection) มินิ (MINI Next) ฮอนด้าเซอร์ทิฟายยูสคาร์ มาสเตอร์เซอร์ทิฟายยูสคาร์ส (มัลติแบรนด์) และ ซุปเปอร์คาร์ส
  3. กลุ่มธุรกิจรถเช่า ได้แก่ มาสเตอร์คาร์เรนเทิ้ล(รถเช่าระยะยาว) และ ซิกท์ (Sixt) เรนท์อะ คาร์(รถเช่าระยะสั้น)
  4. กลุ่มธุรกิจ After Market ได้แก่  มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (MMS)
  5. ธุรกิจนายหน้าและที่ปรึกษาด้านประกันภัย ในนามบริษัทแมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
  6. ธุรกิจให้บริการศูนย์สารสนเทศ ในนาม บริษัท ไอทเวนตี้โฟร์(i24) จำกัด
  7. ธุรกิจศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้ มาสเตอร์ ออโตโมทีฟเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (MAT)
  8. ธุรกิจเรือสำราญ ในนาม เอ็มจีซี-มารีน

ด้วยวิสัยทัศน์ของเอ็มจีซี-เอเชีย ที่จะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ เรามุ่งเน้นการวางรากฐานที่มั่นคงในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยทุ่มเทเสริมสร้างองค์ความรู้ จิตสำนึก สุขภาพกายและใจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพา MGC-ASIA ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 aw


ฝ่ายขายรถยนต์ใหม่-เก่า

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 120,000* บาท

large_article_im330_Hiring_process

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย
• บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
• พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ด้านรถยนต์ที่ถูกต้อง มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง
• เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
• แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ (Acquisition) รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าดิม (Retention) เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (Customer Satisfaction)
• ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่งขัน ทิศทางการตลาด โปรโมชั่น พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีม
• บริหารจัดการ และดูแลการขาย และส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด
• ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ กระตุ้น และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้ทีมขาย

คุณสมบัติ
• ชายหรือหญิง สัญชาติไทย
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือ ปวส.ประสบการณ์ 8 ปีขึนไป
• รักงานบริการ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รักความท้าทาย และมีความอดทนสูง
• มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน
• มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถได้
• มีประสบการณ์ด้านการขาย 5 ปีขึ้นไป (หากอยู่ในธุรกิจรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

*รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หากสามารถทำได้ตามเป้าหมาย

click


ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาการขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 100,000* บาท

carsale

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• พิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
• แสวงหาลูกค้าลูกค้าใหม่ (Acquisition) และรักษาลูกค้าเดิม (Retention) ให้ได้ตามเป้าหมาย
• นำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งรุ่นรถ สี ปี อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ และงบประมาณของลูกค้า
• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดีแก่ลูกค้า
• ให้บริการด้านการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล ตรงตามมาตราฐานคุณภาพ
• ติดตาม ดูแลการขาย รวมทั้งส่งมอบรถยนต์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) อย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ
• ชายหรือหญิง สัญชาติไทย
• อายุ 23 ปีขึ้นไป
• การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือ ปวส.ประสบการณ์ 5 ปีขึนไป
• รักงานบริการ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความกระตือรือร้น รักความท้าทาย และมีความอดทนสูง
• มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถได้
• หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หากสามารถทำได้ตามเป้าหมาย

click


ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา-รับซื้อรถ

Second-hand-car-sale

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสภาพรถยนต์และประเมินราคา

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
• จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ทางด้านการประเมินราคาอย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้เรื่องรถยนต์และราคารถยนต์
• มีรถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้

click


ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนรถยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• งานธุรการทะเบียนรถยนต์ เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายรถยนต์
• จัดทำรายงานควบคุมการจัดเก็บเล่มทะเบียน ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการส่งให้สถาบันการเงินต่างๆ
• จัดทำรายงานเอกสารผิดกฎจราจร แจ้งฝ่ายขาย ลูกค้า เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการต่อภาษีรถยนต์
• จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบมหมาย

คุณสมบัติ
• เพศหญิง, อายุระหว่าง 23-40 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้
• มีประสบการณ์งานด้านทะเบียนรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

click


ฝ่ายบริการหลังการขาย (ศูนย์บริการ)

ตำแหน่ง
ช่างยนต์ / ช่างเทคนิค / Controller

car

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ซ่อมและเตรียมการบริการรถลูกค้า
• ดูแล วางแผนการเบิกอะไหล่
• ติดตามและประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถซ่อมรถได้เสร็จตามกำหนด

คุณสมบัติ
• ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ เครื่องกล
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

click


ตำแหน่ง
หัวหน้าช่างยนต์

officer2.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแล ควบคุม การซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการ

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ เครื่องกล
• มีประสบการณ์ช่างยนต์ 2-3 ปี
• มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้

click


ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาแผนกบริการ (Service Advisor)

service adviser

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถยนต์ และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
• จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายละเอียดของงานซ่อม
• ตรวจสอบ ประเมินราคา และอะไหล่ก่อนดำเนินการซ่อม
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่งและ Lifestyle
• วางแผน และลำดับการนัดเข้าซ่อม

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานเทคนิครถยนต์ และการให้บริการซ่อมรถยนต์
• มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้
• มีทักษะในการสื่อสาร ใจรักงานบริการ และการให้คำแนะนำ

click


ฝ่ายบริการหลังการขาย (ซ่อมตัวถังและสี)

ตำแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์ซ่อมตัวถังและอู่สี

bodyandpaint

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ควบคุมดูแลศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตราฐานในการทำงาน
• วางแผนและตรวจสอบพนักงานให้ทำงานเสร็จตามระยะเวลาทีได้รับมอบหมายและจัดพนักงานให้เข้าทำงานตามตารางเวรให้เหมาะสม
• ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ
• ตรวจสอบติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดตามคำแนะนำ
• ทำรายงาน Incentive ของพนักงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง
• อายุ 35 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป ทางด้านการบริหารอู่สี หรือมีประสบการณ์ทางด้านการบริการรถยนต์
• ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

click


ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านบริการอู่สี

officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับรถลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของทางแผนกสีและตัวถัง, ตรวจเช็คสภาพรถและเอกสารใบเคลม
• ติดตามงานซ่อม ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และลูกค้า
• กำหนดวันนัดหมายรับรถ และให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับงานซ่อม

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25-40 ปี
• การศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ด้านช่างยนต์ 3 – 5 ปี และมีประสบการด้านการแนะนำบริการ

click


ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาอู่สี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ประเมินความเสียหายของรถลูกค้าที่นำมาใช้บริการซ่อม
• ติดตามงานซ่อม ประสานงานระหว่างหน่วยงานและลูกค้า
• กำหนดนัดหมายรับรถ

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

click


ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่คอนโทรลเลอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลงานเอกสารต่างๆ ด้านการซ่อมรถยนต์
• ประสานงานกับฝ่ายประเมินราคา บริษัทประกันภัย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามความคืบหน้างานซ่อมรถยนต์ ตรวจเช็ครายละเอียด
• สรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย
• อายุ 25-40 ปี
• การศึกษาระดับอนุปริญญา – ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีและตัวถัง 2-5 ปีขึ้นไป
• สามารถควบคุมงาน และคิดค่าแรงของซ่อมสีได้

click


ตำแหน่ง
ช่าง : โป๊ว, เตรียมพื้น, เคาะ-ตัวถัง, ขัดสี, พ่นสี

bodyandpaint2

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบงานที่ได้รับ และสามารถดำเนินการซ่อมตามขั้นตอน
• ดูแลในส่วนงานของตัวถังและสีทั้ง โป๊ว, เตรียมพื้น, เคาะ-ตัวถัง, ขัดสี, พ่นสี

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง อายุ 18 ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป
• ประสบการณ์งานช่างรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
• สามารถตรวจเช็ควิเคราะห์งานได้

click


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจ

ตำแหน่ง
Application Specialist

app2

หน้าที่ความรับผิดชอบ
พัฒนาระบบซอฟแวร์ให้มีประสิทธิภาพ
คิดและสร้างโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ
บริหารโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง อายุ 23-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Application Software
• มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ และดูแลระบบ ERP อย่างน้อย 1-3 ปี

click


ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ (Call Center Agent)

call

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ลูกค้า และบันทึกในระบบ
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า, สอบถามความพึงพอใจลูกค้า
• นำเสนอสินค้า/บริการ หรือติดต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า หรือ Call Center สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

click


ฝ่ายสนับสนุน

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive Assistant)

Executive Assistant

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ช่วยเหลือและสนับสนุนงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดตารางนัดหมาย จัดเตรียมรายงานการประชุม

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
• ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

click


ตำแหน่ง
หัวหน้างานสรรหาว่าจ้าง (Recruitment Supervisor)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วางแผนการสรรหาพนักงาน
• สัมภาษณ์งาน
• ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
• ทำรายงานสรุปการดำเนินงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• มีประสบการณ์งาน HR หรืองานด้านสรรหาว่าจ้าง
• มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
• มีทักษะภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

click


ตำแหน่ง
หัวหน้างานรายได้และสวัสดิการ (Compensation & Benefits Supervisor)

officer3

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจเช็คข้อมูลการบันทึกเวลาทำงาน การลางาน ขาดงาน ประมวลผล
• รวบรวมจัดทำข้อมูล เพื่อการคำนวณค่าจ้าง/เงินเดือน ผลประโยชน์อื่นๆ ตรวจสอบความถูกต้อง สรุปเพื่อการนำเสนอตามรอบการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือนที่บริษัทกำหนด
• รวบรวมจัดทำข้อมูล สำหรับการเบิกจ่าย สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
• รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำการเบิกจ่ายภาษี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ/ชีวิต/อุบัติเหตุ
• ดำเนินการ รับผิดชอบในเรื่องของการบริหารค่าจ้าง และเงินเดือน ระบบฐานข้อมูลพนักงาน การจัดการให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง
• อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์บริหารค่าจ้าง เงินเดือน การทำภาษี และการจัดการด้านสวัสดิการพนักงาน
• มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (HR Application, Microsoft Office)
• มีทักษะภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

click


ตำแหน่ง
พนักงานขับรถผู้บริหาร

driver2

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ
• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง
• อายุ 35 – 47 ปี
• วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อย่างน้อย 2 ปี
• มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหาร
• ใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี

click


ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน

accounting

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลเงินฝากธนาคาร บันทึกการโอนเงินบัญชีธนาคาร กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
• ตรวจสอบเอกสารการเบิกชดเชยเงินสดย่อย
• กระทบยอดรายการปิดบัญชีประจำเดือน
• หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 22-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
• มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร 1-2 ปี

click


ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี

accounting2

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ติดตาม ตรวจ เอกสารงานบัญชี ใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
• ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท
• ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
• ตรวจสอบ และสรุปรายงานภาษี

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

click


ตำแหน่ง
แคชเชียร์

chasire

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับรถลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้ารับบริการ
• เปิดใบแจ้งซ่อม และสรุปค่าใช้จ่าย
• ดูแลและอำนวยความสะดวกการชำระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ การตลาด
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือแคชเชียร์ 1-5 ปี

click


ตำแหน่ง
ผู้จัดการแผนกการเงิน

dffd

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
• ตรวจสอบความถูกต้องของรายรับทั้งหมด
• ดูแล ควบคุม ติดตาม ติดต่อเจรจากับลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสถาบันการเงินต่างๆ
• นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของแต่ละฝ่าย
• ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 30-45 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินในตำแหน่งผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป
• มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

click


กลุ่มธุรกิจรถเช่า

ตำแหน่ง
พนักงานประจำสาขารถเช่า (Rental Sales Agent – RSA) – สังกัดธุรกิจ Sixt

original

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ทำหน้าที่ต้อนรับและให้คำแนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอเช่ารถกับบริษัท
• ติดประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง
• อายุ 22-35 ปี
• มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ หรือธุรกิจรถเช่าอย่างน้อย 1 ปี
• ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
• ใจรักงานบริการ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

click


รับสมัครผู้พิการ

ตำแหน่ง
ธุรการทั่วไป / บัญชีและการเงิน / IT / Call Center / ช่างยนต์ / เจ้าหน้าที่อะไหล่

offical

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• งานด้านเอกสาร
• งานด้านคีย์คอมพิวเตอร์, รับโทรศัพท์
• งานจัดเรียงอะไหล่

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิม. 6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• สามารถปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว ซ. 112 ได้

click