22 พฤศจิกายน 2561, กรุงเทพฯ – กลุ่มบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับโรงเรียนบางกอกศึกษา ซอยลาดพร้าว 112 โดยบริจาคหนังสือให้กับทางโรงเรียน พร้อมฝึกซ้อมการหนีไฟ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก

คุณโชติฉาน พนัสอำพน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จำกัด เป็นประธานพิธี และคุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งนักเรียนที่ร่วมฝึกซ้อม

ก็มีทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยม ล้วนได้รับสาระความรู้ ควบคู่ความสนุกสนาน

จากกิจกรรมดังกล่าวอย่างถ้วนหน้า