เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ทีมงานของบริษัท มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ได้จัดโครงการ ‘ของเก่า เราขอ’ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นของเด็กเล่น หรือสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ มาร่วมบริจาคเพื่อมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ หลาย 10 ชีวิต นับเป็นกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้สังคมได้เป็นอย่างดี และช่วยสร้างความสุขให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส งานนี้จึงจบลงด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ