MGC-ASIA อุบลฯ ร่วมใจ ‘ปันน้ำใจ อ้ายหั้ยน้อง’ ในวันแรงงานแห่งชาติ

เอ็มจีซี-เอเชีย สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ‘ปันน้ำใจ อ้ายหั้ยน้อง’ โดยคุณอนุสรณ์ วานิชสำราญ ผู้จัดการทั่วไป มิลเลนเนียม ออโต้ สาขาอุบลราชธานี ชวนพนักงานร่วมกันนำอุปกรณ์กีฬา รวมถึงน้ำดื่ม BMW และ น้ำดื่ม Harley-Davidson ไปบริจาคให้โรงเรียน สิริปัญญาพิทยา อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สามัคคีและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *