บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล เข้าร่วมกิจกรรมขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย และร่วมทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฝ่ายขายลูกค้าใหญ่ ของโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

MASTER DRIVER SERVICE

พนักงานขับรถสำหรับผู้บริหาร หรือส่วนกลาง ด้วยการคัดสรร บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ด้านนี้มากว่า 20 ปี MDS ช่วยลดภาระปัญหาให้กับองค์กรในการ สรรหาว่าจ้างและดำเนินการฝึกอบรมพนักงานขับรถให้ได้มาตรฐานจึงทำให้ MDS เป็นที่รู้จักดีในกลุ่มผู้บริหารนักธุรกิจ และนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ดังนั้นเพื่อให้คุณมั่นใจ MDS ได้มีระบบของการให้บริการ ในการให้ และรับข้อมูล ผ่านระบบ Call Center ที่สามารถรองรับการติดต่อได้ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เราได้พิสูจน์ว่า “ความเชื่อใจ” คือพันธะสัญญาที่เราจะดูแลท่านตลอดการเดินทาง

“ผู้ขับขี่ที่ท่านไว้วางใจได้”