เพราะคุณ… คือคนสำคัญ Millennium Auto

ด้วยมาตรการตรวจวัดไข้พนักงานก่อนปฏิบัติงาน และทำความสะอาดจุดสัมผัสในโชว์รูมทุก 1 ชั่วโมง รวมถึงทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่โชว์รูม และบริการพ่นฆ่าเชื้อในรถยนต์ของลูกค้า

เพราะคุณ…คือคนสำคัญ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *