เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา Hat Yai Retro Riders Club ร่วมกับ Trash Hero Songkhla จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมทะเล สวนสองทะเล-ท่าแพ พร้อมบริจาคถุงดำหรือถุงมือ ให้ทางกลุ่ม Trash Hero Songkhla เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยทาง BMW Motorrad Millennium Auto Group สาขาหาดใหญ่ ก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เช่นกัน ซึ่งทุกคนก็ช่วยกันอย่างขยันขันแข็ง เพื่อทำให้พื้นที่บริเวณนี้สะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดี