ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ กรรมการผู้จัดการกลุ่ม บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือเอ็มจีซี-เอเชีย รับมอบรางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยมเอเชียแปซิฟิคดีเด่น ประจำปี 2560 หรือ Asia Pacific Entrepreneurship Award 2017 (APEA)

ประเภทรางวัลผู้ประกอบการสาขา Automotive Industry ในฐานะผู้บริหารธุรกิจที่ความโดดเด่นด้านความเพียรพยายามและเป็นผู้นำวิสัยทัศน์ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน