ชาว MGC-ASIA และกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมกันทำความดีด้วยการให้ บริจาคโลหิตอย่างคึกคัก ที่สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 112 หนึ่งในโครงการช่วยเหลือสังคมที่เราให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญาของการ “เติบโตอย่างยั่งยืน” อันเป็นรากฐานของแนวคิดที่สร้างสำนึกของการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นกำลังสำคัญของสังคม