ชาว MGC-ASIA และกลุ่มบริษัทในเครือร่วมกันแบ่งปันหนังสือให้น้องๆ ในมูลนิธิกระจกเงา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส และสนับสนุนการเติบโตทางความคิดของเยาวชนไทยที่ขาดแคลนโอกาสอย่างยั่งยืน