แคชเชียร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับรถลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้ารับบริการ
• เปิดใบแจ้งซ่อม และสรุปค่าใช้จ่าย
• ดูแลและอำนวยความสะดวกการชำระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ การตลาด
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือแคชเชียร์ 1-5 ปี

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *