ดร. ธนัญชนก ดวงล้อมจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งานแล้วแต่ยังมีสภาพที่ใช้งานได้ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไอแพด และโทรศัพท์มือถือ ให้กับมูลนิธิพระดาบส เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน และฝึกทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักเรียนของมูลนิธิพระดาบส ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อ. อัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้รับมอบ