เจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านบริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับรถลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของทางแผนกสีและตัวถัง, ตรวจเช็คสภาพรถและเอกสารใบเคลม
• ติดตามงานซ่อม ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และลูกค้า
• กำหนดวันนัดหมายรับรถ และให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับงานซ่อม

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25-40 ปี
• การศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ด้านช่างยนต์ 3 – 5 ปี และมีประสบการด้านการแนะนำบริการ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *