เจ้าหน้าที่ประเมินราคา-รับซื้อรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสภาพรถยนต์และประเมินราคา

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
• จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ทางด้านการประเมินราคาอย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้เรื่องรถยนต์และราคารถยนต์
• มีรถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *