เจ้าหน้าที่ประเมินราคาศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบ ประเมินราคาความเสียหายเบื้องต้นของรถลูกค้าที่นำมาใช้บริการซ่อม
• ดูแลราคาค่าซ่อม และอะไหล่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• ติดตามงานซ่อม ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และลูกค้า
• กำหนดนัดหมายรับรถ
• งานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• มีทักษะการสื่อสาร และใจรักงานบริการ
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *