เจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ (Call Center Agent)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ลูกค้า และบันทึกในระบบ
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า, สอบถามความพึงพอใจลูกค้า
• นำเสนอสินค้า/บริการ หรือติดต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า หรือ Call Center สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *