เจ้าหน้าที่คอนโทรลเลอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วางแผนการจ่ายงานให้กับช่างยนต์ ให้เหมาะสมกับความสามารถและปริมาณงาน
• ตรวจเช็คงาน และติดตามความคืบหน้างานซ่อม
• ติดตาม ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถซ่อมรถยนต์ได้เสร็จตามกำหนด และได้คุณภาพตามมาตรฐาน
• วางแผนการเบิกอะไหล่ให้กับช่างยนต์

คุณสมบัติ
• เพศชาย
• อายุ 25-40 ปี
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล
• ประสบการณ์ด้านงานซ่อมจากค่ายรถยนต์ยุโรปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการวางแผน และมีไหวพริบในการแก้ปัญหา

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *