หัวหน้าช่างยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ควบคุมการซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
• ตรวจสอบคุณภาพ ความตรงต่อเวลาของงานซ่อม
• ให้คำแนะนำพนักงานช่าง วิเคราะห์งานซ่อมที่มีปัญหา
• ดูแลทีมช่างยนต์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท
• ดูแล รักษา เครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ดูแล สภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะดวก และปลอดภัย

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ เครื่องกล
• มีประสบการณ์ช่างยนต์ 3 ปีขึ้นไป
• มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้
• มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน
• มีประสบการณ์ในงานซ่อมจากค่ายรถยนต์ยุโรปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *