ผู้บริหาร และพนักงาน MGC-ASIA ร่วมกันตักบาตรทำบุญบริษัทฯ ประจำปี เพื่อเป็นสิริมงคล ที่สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 112