บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จํากัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย ร่วมมอบน้ำดื่ม, ของว่าง และเสื้อกีฬา

ให้แก่โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) ลาดพร้าว 112 เนื่องในวันเปิดบ้านวิชาการ บ.ว. 59

ส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนสถาบันการศึกษาและช่วยเหลือชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงของเรา