มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย และบริษัทในเครือทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร่วมส่งมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ให้กับโรงเรียน ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทห้างร้าน และหน่วยงานราชการ โดยมีคุณครู อาจารย์ ตัวแทนชุมชน ตัวแทนจากภาคเอกชนและภาครัฐ มาเป็นตัวแทนรับมอบ