ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 แล้วกับ “โครงการปฏิทิน และสมุดบันทึกเก่า…เราขอ” ชาว MGC-ASIA ร่วมกันบริจาคปฏิทินและสมุดโน้ตที่ไม่ใช้แล้วมากกว่า 1,000 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

โดยมี คุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ – Group Corporate Communications Director และตัวแทนพนักงานได้นำไปมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด กรุงเทพฯ