บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย Covid-19

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

เอ็มเอ็มเอส บ๊อช คาร์ เซอร์วิส แอนด์ไทร์ นำโดยคุณสุดเขต จันทร์เฉลี่ย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) จัดทำโตรงการมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19 ณ วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ ฮาวเด้น-แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์เปอเรชั่น (เอเซีย) จัดทำโครงการมอบอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19 ณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 8 และตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย คุณวิชัย บุณยมานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต, พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสริ ผู้กำกับการภูธรจังหวัดภูเก็ต และ พันตำรวจเอก กะเกณฑ์ นิกรหัสชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอสาคู ได้ร่วมกันมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ประชาชนบริเวณชุมชนวัดในยาง ณ วัดในยาง จังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 15  พฤษภาคม 2563 มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) นำทีมโดย คุณอนุสรณ์ วานิชสำราญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชน ณ วัดท่ากกแห่ จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้ทำบุญถวายเพลแก่พระสงฆ์ในโอกาสเดียวกัน

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ และมิลเลนเนียม ออโต้ อหาดใหญ่ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชน ณ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 8 และตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย คุณวิชัย บุณยมานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต, พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสริ ผู้กำกับการภูธรจังหวัดภูเก็ต และ แม่บ้านตำรวจ ได้ร่วมกันมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ประชาชนบริเวณชุมชนวัดในยาง ณ ลานต้นไทร ตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย คุณวิชัย บุณยมานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต, พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสริ ผู้กำกับการภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ประชาชน ณ สถานีตำรวจภูธรป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ นำโดย ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) ร่วมกับคุณสุนทรพันธ์ เดชะเทศ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด จัดทำโครงการมอบอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ประสบภัยโควิด-19 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) นำทีมโดยคุณอนุสรณ์ วานิชสำราญ ผู้จัดการทั่วไป มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) นำทีมโดยคุณอนุสรณ์ วานิชสำราญ ผู้จัดการทั่วไป มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชนบริเวณชุมชนวัดหนองแก จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ เปอโยต์ ประเทศไทย นำโดย ดร.ยอร์ก บรอยเออร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) จัดทำโครงการมอบอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ประสบภัยโควิด-19 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 8 จังหวัดภูเก็ต ร่วมมองอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับประชาชน ณ โรงเรียนเชิงทะเล อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) นำทีมโดยคุณอนุสรณ์ วานิชสำราญ ผู้จัดการทั่วไป มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชนบริเวณชุมชนวัดบ้านท่าบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล และ ซิกท์ ประเทศไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) นำโดย คุณสานิห์รัตน์ รัตจินดา จัดทำโครงการบริจาคอาหารและน้ำดื่ม เพื่อมอบแก่ผูประสบภัยโควิด-19 ณ วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย คุณวิชัย บุณยมานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต ได้ร่วมกันมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ประชาชน ณ ลานหมู่บ้านวัดสิงห์เทา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) นำทีมโดยคุณอนุสรณ์ วานิชสำราญ ผู้จัดการทั่วไป มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชนบริเวณชุมชนคูยาง จังหวัดอุบลราชธานี

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ มิลเลนเนียม ออโต้ หาดใหญ่, ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน หาดใหญ่, บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล, มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล และซิกท์ ประเทศไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) นำโดยคุณพีรพงศ์ ผดุงสินสัตย์ จัดทำโครงการบริจาคอาหารและน้ำดื่มเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด-19  ณ ชุมชนบ้านทุ่งรี2 เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์คาร์ แบงคอก, แอสตัน มาร์ติน แบงคอก, มาเซราติ ประเทศไทย และ อะซิมุท ยอร์ช ประเทศไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) นำโดย คุณปิยะเทพ ศิวากาศ จัดทำโครงการบริจาคอาหารและน้ำดื่มเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด-19  ณ ลานกีฬาชุมชนคลองด่าน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ มิลเลนเนียม ออโต้ หาดใหญ่, ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน หาดใหญ่, บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล, มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล และซิกท์ ประเทศไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) นำโดยคุณพีรพงศ์ ผดุงสินสัตย์ จัดทำโครงการบริจาคอาหารและน้ำดื่มเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด-19  ณ มัสยิดกลางดีย์นุลอิสลาม หาดใหญ่ ชุมชนสถานี2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ นำโดยคุณเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) ร่วมกับ คุณสมปราชญ์ โบสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด จัดทำโครงการบริจาคอาหารและน้ำดื่ม เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด-19 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนวัดช่องลม กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) นำทีมโดยคุณอนุสรณ์ วานิชสำราญ ผู้จัดการทั่วไป มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมกับ มิลเลนเนียม ออโต้ หาดใหญ่, ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน หาดใหญ่, บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล, มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล และซิกท์ ประเทศไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเซีย) นำโดยคุณพีรพงศ์ ผดุงสินสัตย์ จัดทำโครงการบริจาคอาหารและน้ำดื่มเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด-19  ณ เอ็มจีซี-เอเซีย ออโต้เพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *