ที่ปรึกษาแผนกบริการ (Service Advisor)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถยนต์ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ลูกค้า
• จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายละเอียดของงานซ่อม
• ตรวจสอบ ประเมินราคางานซ่อม และอะไหล่ก่อนดำเนินการซ่อม
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่ง สินค้า Lifestyle ยาง และบริการดูแลรักษารถ
• วางแผน ติดต่อ และจัดลำดับการนัดเข้าซ่อม

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานเทคนิครถยนต์ และการให้บริการซ่อมรถยนต์
• มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้
• มีทักษะในการสื่อสาร ใจรักงานบริการ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *