ที่ปรึกษาการขาย

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 100,000* บาท

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• พิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
• แสวงหาลูกค้าลูกค้าใหม่ (Acquisition) และรักษาลูกค้าเดิม (Retention) ให้ได้ตามเป้าหมาย
• นำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งรุ่นรถ สี ปี อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ และงบประมาณของลูกค้า
• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดีแก่ลูกค้า
• ให้บริการด้านการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล ตรงตามมาตราฐานคุณภาพ
• ติดตาม ดูแลการขาย รวมทั้งส่งมอบรถยนต์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) อย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ
• ชายหรือหญิง สัญชาติไทย
• อายุ 23 ปีขึ้นไป
• การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือ ปวส.ประสบการณ์ 5 ปีขึนไป
• รักงานบริการ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความกระตือรือร้น รักความท้าทาย และมีความอดทนสูง
• มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถได้
• หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หากสามารถทำได้ตามเป้าหมาย

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *