ชาว MGC-ASIA ร่วมนำเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ไม่ใช้งานแล้ว เข้าร่วมโครงการ ทำบุญ=เคลียร์บ้าน ของมูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ทางมูลนิธินำไปจำหน่ายในรูปแบบของการระดมทุนหารายได้ และใช้เป็นทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในหลายโครงการฯ ภายใต้การทำงานเพื่อสังคมของมูลนิธิกระจกเงา

“สิ่งหนึ่งที่ชาว MGC-ASIA และกลุ่มบริษัท MGC ไม่เคยลืม คือ การตอบแทนคืนสู่สังคม” ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ – GMD