ตุ๊กตา 500 กว่าตัวจากพี่ๆ MGC-ASIA ร่วมแบ่งปัน ส่งมอบรอยยิ้ม ให้กับผู้ป่วยเด็ก ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ทำให้กิจกรรมนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มของพี่ๆ MCG และน้องๆ ผู้ป่วยเด็ก