ช่าง : โป๊ว, เตรียมพื้น, เคาะ-ตัวถัง, ขัดสี, พ่นสี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบงานที่ได้รับ และสามารถดำเนินการซ่อมตามขั้นตอน
• ดูแลในส่วนงานของตัวถังและสีทั้ง โป๊ว, เตรียมพื้น, เคาะ-ตัวถัง, ขัดสี, พ่นสี
• ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย, หญิง อายุ 18 ขึ้นไป
• วุฒิ ป. 6 ขึ้นไป
• ประสบการณ์งานช่างสีรถยนต์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
• สามารถตรวจเช็ควิเคราะห์งานได้
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
• ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *