ช่างยนต์ / ช่างเทคนิค

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ปฏิบัติงานซ่อมรถยนต์ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน
• วางแผน และทำการเบิกอะไหล่สำหรับงานซ่อม
• ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
• ติดตามและประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถซ่อมรถได้เสร็จตามกำหนด
• เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามแผนงานของบริษัท

คุณสมบัติ
• ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ เครื่องกล
• ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• มีประสบการณ์ในงานซ่อมจากค่ายรถยนต์ยุโรปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *