ชาว MGC-ASIA บริจาคโลหิตรวม 378,800 ซีซี ทำความดีเพื่อสังคม

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจ

ค้าปลีกยานยนต์และโมบิลิตี้ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กร และมีความ

ใส่ใจต่อสังคมมาโดยตลอด ผ่านการทำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)

ที่ทางบริษัทได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง เน้นให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมทำความดี ผ่านการชักชวนให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน หรือ 4 ครั้ง/ปี โดยมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการถึงออฟฟิศ เวียนไปในแต่ละสาขา ซึ่งได้การตอบรับที่ดีจากพนักงาน

เป็นจำนวนมาก ล่าสุดทาง เอ็มจีซี-เอเชีย ได้บริจาคโลหิตรวม 378,800 ซีซี นับเป็นการ

ทำความดีเพื่อสังคม และเสริมสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ ให้กับองค์กรและพนักงานโดยถ้วนหน้า

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *