ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ร่วมกับ Master Automotive Training  สถาบันฝึกอบรมด้านยานยนต์บริษัทในเครือ MGC-ASIA ร่วมประกอบจักรยานคันใหม่ เพื่อมอบให้กับน้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลนโรงเรียนวัดกุดตะเคียน จังหวัดนครนายก ใช้เดินทางไปโรงเรียน