BMW Motorrad Millennium Auto Group สาขาหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม Transform Riding เป็นการแปรอักษรเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบ่ายจัดขึ้นบริเวณหน้าลานอเนกประสงค์ เซ็นทรัล หาดใหญ่ และช่วงเย็นบริเวณหน้าศาลากลาง เกาะห้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเหล่าไบค์เกอร์เป็นอย่างดี พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจ เพื่อเก็บไว้ในความทรงจำของทุกคน