ร่วมสัมผัสสุนทรียภาพของเสียงดนตรีกับเครื่องเสียงระดับ Hi-end
ในรถยนต์เปอโยต์ 3008 และ 5008 “Experience the new stage of traveling Peugeot x Focal”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-022-1900

ลงทะเบียนแสดงความสนใจ


POLYGLASS CONE

This exclusive technology by Focal has been used for the four 6½” (165mm) Woofer / Midrange speaker drivers installed in the door panels of the Peugeot 3008 and 5008, as well as for the central channel installed in the dashboard.
Thanks to fine glass micro-balls applied to the cellulose pulp cone, it combines the excellent damping properties of paper and the rigidity of glass fibres.
This is a compromise between mass/rigidity/damping to provide a frequency response curve with exemplary linearity for high-definition audio.

POWERFLOWER™

The premium hi-fi system by Focal® is equipped with an 8″ (200mm) Power Flower subwoofer integrated into the vehicle’s chassis structure.
Directly inherited from the technology used in the iconic Utopia loudspeakers, Power Flower replaces the single ferrite usually used in speaker drivers, and provides a powerful magnetic flux.
This results in stable and clear bass, even at extremely low sound pressure levels.

INVERTED DOME TWEETER

The premium hi-fi system by Focal® is equipped with four inverted dome tweeters installed in the wing-mirror housings and in the rear doors. This technology patented by Focal for more than 35 years now, guarantees precise and detailed treble as a result of the omnidirectional sound distribution and its lightness.
Poron suspension, derived from the tweeters of the iconic Utopia line, offers far less directionality compared to traditional positive domes, and significantly reduces harmonic distortion.
These are the true properties of a high-definition micro-speaker driver.